Funkcionalita FineLMS

Aplikácia FineCreator obsahuje špecialne funkcie, ktoré nie sú zahrnuté v štandarde SCORM a nepodporujú ich ani bežné systémy pre riadenie vzdelávania LMS. 

Túto špeciálnu funkcionalitu si môžete zapnúť, ak svoj kurz budete nahrávať v systéme na riadenie vzdelávania FineLMS

V hornej lište kliknite na ikonku používateľa. V rozbaľovacom menu vyberte položku Profil. Kliknite na prepínač Zapnúť funkcionalitu FineLMS

Ide najmä o funkcionalitu v položkách ITEMS. V bežnom LMS neexistuje funkcionalita, kde sa z poslednej strany študovaného objektu prekliknete automaticky na ďalší študijný objekt. Táto funkcionalita zabezpečí to, že od začiatku až po koniec kurzu sa môžete preklikať jedným tlačidlom Ďalej.