Image / Obrázok

Typ stránky Image / Obrázok využijeme efektívne najmä vtedy, ak máte napríklad pripravenú obrázkovú prezentáciu, prípadne si prezentáciu z programu PowerPoint vyexportujete do obrázkov. Tieto obrázky môžete potom použiť ako samostatné stránky. 

V strednej časti vyberte možnosť Choose file... (Vybrať súbor...) alebo obrázok jednoducho presuňte z počítača do stredu stránky na symbol obrázka. Náš tip: Ak si pripravujete prezentácie v programe Microsoft Powerpoint, môžete si prezentácie vyexportovať do obrázkov. Pri exporte Vám každý slajd uloží ako samostatný obrázok. 

V programe Microsoft Powerpoint kliknite v menu na Súbor > Exportovať ... a vyberte formát PNG. 

Vyexportovaný slajd môžete vložiť ako samostatnú stranu do programu FineCreator. Nastavenia stránky

Každá vytvorená Image / Obrázok stránka má vlastné nastavenia (Page Settings). Panel s nastaveniami zobrazíte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska v pravej časti stránky.

  • Štúdium dokončené na % (Zadajte, na koľko percent je ukončené štúdium po preštudovaní konkrétnej stránky.)
  • Pozadie stránky (Zadajte farebné pozadie stránky.)
  • Zvukový záznam (Vyberte audio súbor vo formáte MP3, ktorý sa bude prehrávať pri zobrazení stránky.)
  • Automaticky prehrať zvukový záznam (Po aktivácii tejto možnosti sa audio súbor prehrá automaticky pri zobrazení stránky.)
  • Minimálne trvanie zobrazenia stránky v sekundách (Minimálny čas zobrazenia stránky. Nastavením času v sekundách zabezpečíte to, že študujúcemu sa bude dať prekliknúť na ďalšiu stránku až po uplynutí nastaveného času.)
  • Automaticky prejsť na ďalšiu stránku (Túto možnosť využite, ak chcete, aby sa študujúcemu zobrazila ďalšia stránka automaticky po uplynutí času z predchádzajúceho bodu.)
  • Obrázok načítania nasledujúcej stránky (Pri zobrazení ďalšej stránky sa zobrazí "loader". Túto možnosť využite vtedy, ak je na ďalšej stránke viac obsahu a stránka sa načítava pomalšie.)
  • Pozícia ovládacieho panelu (Pozícia navigačnej lišty pre preklikávanie sa medzi jednotlivými stránkami.)
  • Vymazať stránku (Vymazanie stránky.)