Čo je FineCreator?

FineCreator je webová aplikácia, pomocou ktorej si môžete vytvárať elektronické kurzy založené na front-end frameworku Bootstrap a štandarde SCORM bez hlbšej znalosti týchto technológií. 

FineCreator je určený pre tých, ktorí vytvárajú elektronické publikácie, firemné produktové školenia, školenia zo zákona alebo celkovo elektronické kurzy, ktoré si nevyžadujú zložité animácie, ale len doručenie jednoduchého študijného obsahu konečnému používateľovi a následné overenie vedomostí. 

Inými slovami, pomocou aplikácie FineCreator si vytvoríte elektronický kurz s technológiou na tvorbu webových stránok. Z tohoto dôvodu sa Váš kurz bude dať prehrávať na akomkoľvek zariadení.