Základná terminológia

Bootstrap

Bootstrap je "front-endový" framework, ktorý sa používa na dizajnovanie webových stránok a webových aplikácií. Skladá sa z HTML a CSS a má preddefinované najčastejšie používané webové elementy ako formuláre, tlačidlá, navigačné lišty a iné komponenty. 

Zdroj: Wikipedia.org

SCORM 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model / Referenčný model pre zdieľateľné študijné objekty) je súbor štandardov a špecifikácií pre webovú vzdelávaciu technológiu. Definuje komunikáciu medzi elektronickým kurzom a e-learningovým systémom LMS. 

Zdroj: Wikipedia.org

SCO

SCO (Sharable Content Object / Zdieľateľný študijný objekt) je objekt, v ktorom sa nachádza vzdelávací obsah. Napríklad text, obrázok, animácia. SCO môže mať viacero stránok (pages), na ktorých sa spomínaný obsah nachádza. SCO si môžeme predstaviť ako študijnú kapitolu, ktorá má strany so vzdelávacím obsahom. 

ITEM

Položky ITEM tvoria menu Vášho kurzu. Aby bol kurz funkčný, musíte každú položku pripojiť k existujúcemu študijnému objektu SCO. 

LMS

LMS (Learning Management System / Systém na riadenie výučby) je softvérová aplikácia na administráciu vzdelávania, dokumentov, sledovanie priebehu štúdia a jeho reporting. 

Zdroj: Wikipedia.org