Spájame ITEM s SCO

Aby nám kurz fungoval správne, musíme každú položku menu ITEM spojiť so študijným objektom SCO. 

V hornom menu kliknite na odkaz Kurzy. Vyberte kurz. Pri každej vytvorenej položke ITEM sa nachádza rozbaľovacie menu s existujúcimi študijnými objektami (SCO). Výberom študijného objektu (SCO) z rozbaľovacieho menu priradíte SCO danej položke ITEM. 

Hotovo. Kurz bude fungovať správne. 


Na obrázku vidíme, že ITEM s názvom Úvod do kurzu je priradený študijnému objektu (SCO) s názvom Úvod do kurzu. Nastavenia položky ITEM, ak má priradený študijný objekt (SCO)

Ak má položka ITEM priradený študijný objekt (SCO), zobrazí sa ikona s ozubeným kolieskom . Po kliknutí sa rozbalia možnosti: 

  • Pre štúdium je nutné preštudovať predchádzajúcu kapitolu (Študujúci bude môcť preštudovať tento študijný materiál len vtedy, ak ukončil štúdium predchádzajúceho študijného materiálu.) Funguje len pri nahratí kurzu do FineLMS.
  • Pamätať si priebeh štúdia (Ak študujúci zavrie celý kurz a vráti sa k nemu neskôr, bude pokračovať na tej strane, kde kurz zavrel.)
  • Tlačidlo pre predchádzajúcu kapitolu (Študujúci bude môcť z prvej strany študijného materiálu preskočiť na predchádzajúci študijný materiál.) Funguje len pri nahratí kurzu do FineLMS. 
  • Tlačidlo pre nasledujúcu kapitolu (Študujúci bude môcť z poslendej strany študijného materiálu preskočiť na nasledujúci študijný materiál.) Funguje len pri nahratí kurzu do FineLMS.V ďalšom, poslednom kroku si celý kurz vyexportujeme v štandardne SCORM.