Otázka

Stránka s otázkou slúži na vytvorenie jednoduchej kvízovej otázky s možnosťami, ktorej správne zodpovedanie je podmienkou pre pokračovanie v kurze.

 


Možnosti stránky

  • Obrázok do pozadia (Ku kvízovej otázke máte možnosť nahrať ilustračný obrázok. Kliknite na Choose file... a vyberte obrázok zo svojho počítača.)
  • Otázka (Zadajte otázku.)
  • Poznámka k otázke (Doplnkový text k otázke.) 
  • MOŽNOSŤ (Zadajte možnosť / možné odpovede v kvíze a kliknite na tlačidlo [+ Pridať možnosť]. Zadajte viac možností na výber.)
  • SPRÁVNE (Označte, ktorá z možných odpovedí je správna.)
  • Správne / Nesprávne (Text, ktorý sa zobrazí pri zadaní správnej alebo nesprávnej odpovede.) 
  • Farebná schéma (Vyberte farebnú schému pre kvízovú otázku.)
  • Obrázok načítania nasledujúcej stránky (Pri zobrazení ďalšej stránky sa zobrazí "loader". Túto možnosť využite vtedy, ak je na ďalšej stránke viac obsahu a stránka sa načítava pomalšie.)


Máme vytvorený kurz, položky v menu ITEM a študijný objekt (SCO) so stranami (pages). V ďalšom kroku priradíme k položkám menu ITEM študijné objekty (SCO).