Vytvárame kurz

V hornom menu kliknite na odkaz Kurzy. 

Do prázdneho poľa Názov nového kurzu zadajte názov Vášho prvého kurzu a potvrďte tlačidlom [+ Vytvoriť]. Aplikácia Vás po vytvorení nového kurzu kliknite na tlačidlo [Otvoriť]. Vstúpite do kurzu, kde máte tieto možnosti:  Ľavá časť

  • Zmena názvu kurzu.
  • Pridanie Stručného popisu kurzu (len pre Vaše interné potreby, tento popis sa nikde v kurze nezobrazí). 

Stredná časť

  • Vytváranie položiek menu (ITEM). 

Pravá časť

  • Export kurzu s možnosťou náhľadu kurzu, stiahnutia kurzu vo formáte SCORM, vymazanie exportu. 
  • Vymazanie kurzu 


V ďalšom kroku si vytvoríme položky v menu (ITEM).