HTML

Vybrali ste si možnosť vytvorenia stránky v kóde HTML. Výhodou je, že nemusíte poznať programovací jazyk HTML, ale obsah stránky si vytvoríte v jednoduchom editore. 

HTML stránka umožňuje zadávať príkazy z frameworku Bootstrap. Ide o predpripravené a naštýlované komponenty, ktoré môžete vo svojom obsahu použiť. Napr. tlačidlá, tabuľky, atď. 

Kompletný zoznam Bootstrap komponentov (Bootstrap verzia 4) môžete nájsť zoradené podľa abecedy na tejto stránke

Po úprave kliknite na ikonu diskety vľavo od názvu strany pre uloženie. Nastavenia stránky

Každá vytvorená HTML stránka má vlastné nastavenia (Page Settings). Panel s nastaveniami zobrazíte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska v pravej časti stránky.

  • Štúdium dokončené na % (Zadajte, na koľko percent je ukončené štúdium po preštudovaní konkrétnej stránky.)
  • Pozadie stránky (Zadajte farebné pozadie stránky.)
  • Zvukový záznam (Vyberte audio súbor vo formáte MP3, ktorý sa bude prehrávať pri zobrazení stránky.)
  • Automaticky prehrať zvukový záznam (Po aktivácii tejto možnosti sa audio súbor prehrá automaticky pri zobrazení stránky.)
  • Minimálne trvanie zobrazenia stránky v sekundách (Minimálny čas zobrazenia stránky. Nastavením času v sekundách zabezpečíte to, že študujúcemu sa bude dať prekliknúť na ďalšiu stránku až po uplynutí nastaveného času.)
  • Automaticky prejsť na ďalšiu stránku (Túto možnosť využite, ak chcete, aby sa študujúcemu zobrazila ďalšia stránka automaticky po uplynutí času z predchádzajúceho bodu.)
  • Obrázok načítania nasledujúcej stránky (Pri zobrazení ďalšej stránky sa zobrazí "loader". Túto možnosť využite vtedy, ak je na ďalšej stránke viac obsahu a stránka sa načítava pomalšie.)
  • Pozícia ovládacieho panelu (Pozícia navigačnej lišty pre preklikávanie sa medzi jednotlivými stránkami.)
  • Vymazať stránku (Vymazanie stránky.)