Vytvárame položky menu (ITEM)

Položky menu (ITEM) tvoria základné logické usporiadanie kurzu. Menu môžeme chápať aj ako logické usporiadanie tematických oblastí kurzu. Aby kurz fungoval správne, položky menu musia byť prepojené so študijnými objektami (SCO). V tejto časti si ukážeme, ako vytvoriť položky menu a napojiť ich k existujúcemu študijnému objektu (SCO), prípadne ako si vytvoriť položku menu a následne vytvoriť študijný objekt, ak ešte žiaden vytvorený nemáme. 


V hornom menu kliknite na odkaz Kurzy a na karte kurzu kliknite na tlačidlo [Otvoriť]V strednej časti v poli "Zadajte názov novej položky v menu (ITEM)" zadajte názov Vášej prvej položky menu, napr. Úvod do kurzu, Kapitola č. 1, atď.Takýmto spôsobom si môžete vytvoriť celú obsahovú štruktúru kurzu: HOTOVO! Obsahovú štruktúru kurzu máte vytvorenú. Nezabúdajte, že k jednotlivým položkám menu (ITEM) nemáte priradený a ani vytvorený žiaden študijný obsah (SCO). 

Názov položky menu zmeníte kliknutím na ceruzku. 

Položku menu môžete presunúť kliknutím na krížik a posunutím pretiahnutím položky na ľubovoľnú pozíciu. 

Vymazať položku menu môžete kliknutím na odpadkový kôš. 


Upozornenie: V aplikácii FineCreator sa v súčasnej verzii dá vytvárať iba základné jednoúrovňové menu. 


V ďalšom kroku si vytvoríme študijný objekt, resp. študijný materiál (SCO).