Strany (pages)

Po vytvorení nového SCO sa zobrazí možnosť vytvorenia stránky.Aplikácia FineCreator umožňuje vytvorenie troch typov strán (pages): 

  1. HTML stránka, kde môžete využiť bežný text v kombinácii s obrázkami, prípadne preddefinovanými Bootstrap objektami. 
  2. Image / Obrázok, najčastejšie sa využíva pri exporte powerpointovej prezentácie do obrázkov, ktoré môžete potom použiť ako samostatnú stránku Vášho kurzu.  
  3. Quiz / Kvíz. Tento typ stránky môžete využiť na vytvorenie kvízovej otázky. Jej správne zodpovedanie môže viesť k prechodu na ďalšiu stranu. 


Vyberte jednu z možností.