Elektronický kurz

Elektronický kurz je zoskupenie študijných objektov SCO. Elektronický kurz sa skladá z položiek menu (ITEMS), ku ktorým sú pripojené študijné objekty SCO. Študijné objekty SCO môžu mať viacero stránok so vzdelávacím obsahom (pages).

Pre lepšie pochopenie si pozrime nasledujúci obrázok: 


Pri tvorbe kurzu sa môžeme riadiť jednoduchým pravidlom: Kurz > ITEM > SCO > page.